Haus am Hirschberg | Český penzion v rakouských Alpách Ski Amade

Desatero pravidel na sjezdovkách

Vloženo: 03.11.2019

Na lyžařskou sezónu 2019/2020 se již chystají všichni nadšenci tohoto sportu! V některých střediscích Ski Amadé se za nedlouho otevřou první svahy, a tak je důležité si připomenout základní pravidla bezpečnosti, aby Vám dovolená u nás přinesla pouze ty příjemné zážitky.

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Pravidla pohybu na sjezdovkách, která v roce 2002 přijala Mezinárodní lyžařská federace (FIS) je dobré znát a chovat se podle nich. Při nehodách a stanovování viníka pro potřeby pojišťoven se kontroluje i to, zda jste je dodržovali.
•    Desatero FIS se již v některých zemích stalo právní normou, v dalších se jí snad brzy stane. 
•    Zákaz lyžování pod vlivem alkoholu je zpravidla zakotven v přepravním či provozním řádu lyžařského areálu. Pokud se lyžař či snowboardista chová nepřiměřeně a je evidentně pod vlivem alkoholu, může být ze sjezdovky vykázán. Zároveň je mu odebrán skipas. Může být přivolána i policie, a pokud dotyčný „nadýchá“, hrozí mu za tento přestupek nemalá pokuta.
•    Mnohem vyšší finanční trest vás čeká, pokud v podnapilém stavu způsobíte škodu jinému lyžaři – i když máte sjednané pojištění odpovědnosti! Pojišťovna sice výdaje uhradí, ale následně je bude       po vás zpětně vymáhat. 

DESATERO pravidel chování na sjezdovkách podle mezinárodní lyžařské federace

1. Ohleduplnost
Berte ohled na ostatní lyžaře a snowboardisty. Každý na sjezdovce se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval ostatní. Důležité je zachování potřebného odstupu a to zejména při předjíždění. Nenechávejte odložené lyže v cestě.

2. Rychlost a způsob jízdy
Přizpůsobte rychlost a způsob jízdy svým schopnostem. Je zapotřebí vzít v úvahu i terén, kvalitu sněhu, počasí a hustotu ostatních lyžařů a snowboardistů. Je zapotřebí být neustále schopný reagovat na změny situace a být schopný zastavit. Pozorní buďte zejména před terénním zlomem nebo zatáčkou.

3. Volba jízdní stopy
Lyžař nebo snowboardista jedoucí shora (zezadu) musí přizpůsobit volbu své stopy tak, aby neohrozil lyžaře či snowboardistu jedoucího před ním. Při předjíždění je zapotřebí počítat s tím, že lyžař nebo snowboardista jedoucí před vámi může nečekaně změnit směr, spadnout nebo zastavit. Pokud je to možné, neměňte náhle a nepředvídatelně směr s ohledem na lyžaře za vámi.

4. Předjíždění
Předjíždět je dovoleno ze všech stran za podmínky, že předjížděného neohrozíte ani neomezíte v jeho trase. Nepředpokládejte automaticky, že když někoho vidíte, on vás vidí také. Buďte pozorní i směrem do stran, nejen dopředu. Nepředjíždějte těsně u kraje sjezdovky.

5. Vjíždění a rozjíždění
Každý, kdo vjíždí na křižující sjezdovku nebo má po zastavení v plánu znovu se rozjet, se nejprve musí ujistit, že je stopa volná a tedy bezpečná. Rozhlédněte se nahoru nad sebe i dolů před sebe, může jet sněžná rolba nebo skútr.
 

6. Zastavení
Zbytečně se nezdržujte na nepřehledných nebo úzkých místech sjezdovky. Typicky se jedná o zastavování na průjezdových cestách, pod bodem zlomu nebo v zatáčce. Pokud jste upadli, je záhodné se co nejdříve dostat na okraj sjezdovky, stejná situace platí i při technických potížích.

7. Výstup a sestup
Pokud se po sjezdovce z jakéhokoliv důvodu pohybujete pěšky, vždy využívejte její okraj. Buďte pozorní a sledujte kdo a jak jede seshora.
 

8. Respektování značek
Vždy se řiďte značením na trati nebo signalizací. Nezapomeňte, že nerespektování značek může mít vážnější dopady, než se zdá (pojišťovny, odpovědnost za stržení lavin, pokuty). Podle svých schopností zvolte i náležitě označenou trať (černá – obtížná, červená – středně těžká, modrá – lehká, zelená super lehká nebo přejezdové cesty).

9. Chování při nehodě
Pokud jste svědkem nehody, jste povinni poskytnout pomoc v rozsahu svých schopností a možností. Pokud znáte pravidla pro poskytování první pomoci, řiďte se jimi. Místo nehody je potřebné viditelně označit (například zkříženými zabodnutými lyžemi). Pokud je to možné a nutné zavolejte horskou službu.

10. Identifikace
Každý účastník nehody – poškozený, svědek či viník – má povinnost se legitimovat. Je to zapotřebí pro případ následného vyšetřování nehody, ať už ze strany pojišťovny, právníka nebo policie. V tomto případě nikdy nepodepisujte nic, čemu 100% nerozumíte. Od nehod neujíždějte, postihy jsou tvrdé.

DALŠÍ UŽITEČNÁ PRAVIDLA:

•    Vždy mějte s sebou nabitý mobilní telefon (s uloženým číslem pro pomoc v nouzi).
•    Vždy mějte s sebou kartičku pojištění, cestovní doklad a alespoň nějaké peníze.
•    Je bezpečnější lyžovat alespoň v tříčlenné skupině.
•    Na horách nepodceňujte počasí, které se může rychle měnit.
•    Nepřeceňujte své schopnosti a síly, můžete tím ohrozit sebe i ostatní.
•    Pokud máte v hlavě mozek a rádi byste jej využívali i nadále – NOSTE HELMU!

Šťastnou dovolenou bez nehod Vám přeje Haus am Hirschberg

Vytisknout Zpět